Minister podkreślił, że na żywności zarabiają dopiero ci, którzy przerabiają surowce i dostarczają gotowe produkty do konsumenta. Tylko ogromne gospodarstwa mogą się nastawić jedynie na produkcję surowca, bo w ich przypadku działa efekt skali.

– Gospodarstwa mniejsze, tym trudniej jest prowadzić, ponieważ nie mogą się one nastawiać jedynie na proste uprawy polowe – powiedział szef resortu rolnictwa. Dodał także, że obecnie w Polsce obowiązują najlepsze w Europie przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego.

– Rolnik może teraz swoje produkty legalnie sprzedawać. Nie tylko do konsumenta, ale także do restauracji, jadłodajni, gospodarstw agroturystycznych oraz sklepów – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski i zaapelował do władz samorządowych o wsparcie rolników w docieraniu do tych odbiorców.

 

Źródło: MRiRW