FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu


Krajowy handel zagraniczny

W 2017 r., na skutek wzmożonego popytu zagranicznego eksport produktów wieprzowych z Polski był o 9% większy niż w 2016 r. i wyniósł 765 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Najbardziej wzrósł eksport mięsa i przetworów, odpowiednio o 12% i 11%, a zmalał tłuszczów – o 11%.

W związku z utrzymującym się światowym popytem na wieprzowinę, zwłaszcza ze strony krajówpozaunijnych, w 2018 r. przyrost krajowej produkcji będzie prawdopodobnie kierowany na eks-port. Jednocześnie może nastąpić pogorszenie warunków handlu zagranicznego wieprzowiną, ze względu na duże prawdopodobieństwo wzrostu produkcji u liczących się światowych i unijnychproducentów tego mięsa, co nasili konkurencję. W efekcie wzrost eksportu produktów wieprzo- wych z Polski prawdopodobnie nie będzie tak dynamiczny jak w 2017 r. i może wynieść około 5%.Do Polski w 2017 r. sprowadzono 893 tys. ton produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 3% więcej niż przed rokiem. Mięsa oraz żywca (stanowiących odpowiednio 78% i 19% w imporcie)przywieziono o 3% więcej. W 2017 r. do kraju zaimportowano 6,8 mln sztuk trzody chlewnej, o 7% więcej niż w 2016 r., w tym świń czystorasowych hodowlanych – 925 tys. sztuk, o 24% więcej niżw roku poprzednim.

W 2018 r., z uwagi na większą podaż wieprzowiny na rynku krajowym, tempo wzrostu importu produktów wieprzowych do Polski może być wolniejsze.

 

Źródło: KOWR 

 

Partnerzy portalu