FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu


Legalizacja wagi w sklepie mięsnym, jak długo jest ważna

 

Legalizacja wagi w sklepie mięsnym

Każda waga znajdująca się na terenie jednostki handlowej, zarówno ta w sprzedaży bezpośredniej jak i stojąca na zapleczu (do przyjęcia towaru) powinna zostać zalegalizowana. Legalizacja nadawana po raz pierwszy przed wprowadzeniem wagi do obrotu nazywana jest Legalizacją pierwotną. Jest ona ważna przez 3 lata od daty na tabliczce znamionowej (licząc od 1 grudnia roku z tabliczki znamionowej). Legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji.

Oznaczenia legalizacyjne dotyczą wszystkich wag wyprodukowanych po 01.05.2004r., znajdują się one na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu.

W przypadku, gdy urządzenie nie działa poprawnie i zostaje naprawione waga musi zostać legalizowana ponownie przed dalszym użytkowaniem. Kiedy zbliża się termin wygaśnięcia legalizacji należy zgłosić się do zakładu naprawy wag- serwisu bądź też do Urzędu Miar.