FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu


Reklamacja mięsa i wędlin przez konsumenta. cz. 2

 

Czy oznaczenie cenowe produktów w ladzie chłodniczej jest obowiązkowe?

Jakie konsekwencje mogą spotkać właściciela sklepu w przypadku ich braku? Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2017.1830, t.j. z dnia 10.03.2017 z późn. zm.) w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Szczegółowe zaś informacje dotyczące sposobu umieszczania informacji o cenie zawiera Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U.2015.2121 z dnia 15.12.2015). W Rozporządzeniu czytamy, iż cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. Cenę można uwidocznić również np. na wywieszce, w cenniku, w katalogu – przy zachowaniu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Możliwe konsekwencje nieoznaczenia cenowego towarów określa m.in. art. 6 Ustawy – jeżeli przedsiębiorca nie umieszcza ceny w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, a także umożliwiający porównanie cen, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 20 tys. zł, biorąc pod uwagę stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

 

Powyższe opracowanie ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej czytelników. Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Adwokat Szymon Dubel, www.adwokat-dubel.pl, www.facebook.com/adwokatdubel

 

Czytaj także:

 

Reklamacja mięsa i wędlin przez konsumenta. cz. 1

 

Fot. Pixabay


Autor: Anna Łydek, Adwokat Szymon Dubel