FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu


Strategia rozwoju sektora wołowiny

Strategia rozwoju sektora wołowiny, jako pierwsza została wypracowana w ramach uszczegółowiania Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce, który przyjął resort jesienią 2016 – poinformował dziś podczas konferencji prasowej minister Krzysztof Jurgiel.

Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce był przygotowany we współpracy z organizacjami rolniczymi i dotyczy dziewięciu rynków rolnych m.in. wieprzowiny, wołowiny, drobiu.

W 2016 r. branża podpisała porozumienie „Polska wołowina 2022", podejmując się opracowania i wdrożenia strategii rozwoju sektora wołowiny na lata 2017–2022. W prezentowanej dziś strategii przedstawione są działania, które będą sprzyjać temu, aby nasza wołowina była coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do innych państw. Resort aktywnie uczestniczył w jej przygotowaniu i bierze na siebie szereg obowiązków z niej wynikających – podkreślił minister Jurgiel.

Zaangażowanie ministerstwa w realizacje przedstawionej dziś strategii  będzie obejmowało szereg inicjatyw. Minister Jurgiel jako najważniejsze z nich wymienił wypracowanie mechanizmów  i modyfikacje systemów sprzyjających :

  •  podniesieniu ceny poprzez certyfikaty dobrostanu, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu;
  •  podniesieniu ceny poprzez wdrożenie i upowszechnienie narzędzi zapewniania jakości kulinarnej;
  •   poprawie jakości cieląt produkowanych w Polsce;
  •  zwiększeniu przejrzystości rynku cieląt, żywca i mięsa;
  •  zacieśnieniu współpracy w łańcuchu wartości;
  •  rewitalizacji programu doradztwa techniczno-ekonomicznego;
  •  wsparciu specjalizacji i profesjonalizacji producentów;
  •  zwiększeniu wartości dodanej w wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu przetwórstwa i marketingu;
  •  przygotowaniu i wdrożeniu strategii promocji marki polskiej wołowiny. 

Podpisane w  grudniu 2016 roku porozumienie, zostało roboczo nazwane „Polska wołowina 2020”. Zawarte zostało na pięć lat przez sześć organizacji branżowych, trzy rolnicze i trzy przetwórcze. Jego celem jest wypracowanie i wspólne wdrażanie strategii rozwoju sektora wołowiny -  podkreślił uczestniczący w konferencji prasowej prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki, który przedstawił główne jej założenia.

"W strategii rozwoju sektora wołowiny mówimy o tym, że ważny jest dla nas rynek wewnętrzny. Poprawa jakości kulinarnej wołowiny jest dla nas drogą do pozyskania większej liczby konsumentów w Polsce. W konsumpcji wołowiny w kraju od dwóch lat utrzymuje się trend wzrostowy, w 2016 było to aż 70%". – podkreślił prezes Wierzbicki.

Trwające blisko rok prace nad strategią, obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z  hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi oraz naukowcami.

 

Minister Jurgiel ocenił, że obecnie sytuacja na rynku wołowiny jest dobra, ale trzeba myśleć już o przyszłości i podejmować wyprzedzające działania. Siłą napędową pozytywnych zjawisk na polskim rynku wołowiny jest dynamicznie rozwijający się eksport. Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym. Trzeba także myśleć o rozszerzeniu oferty krajowej i pozyskaniu nowych konsumentów na rynku wewnętrznym.

Źródło: MRiRW

 

Partnerzy portalu

 


Autor: Anna Filo - Zagraba