FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu


Wzrasta eksport wołowiny z Polski

Na rynku unijnym polska wołowina jest konkurencyjna cenowo, co sprzyja wzrostowi jej eksportu.W 2017 r. z kraju wywieziono 483 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych(w ekwiwalencie tusz), o 11% więcej niż w 2016 r. Wzrósł eksport mięsa (o 12%) i przetworów (o 5%), a zmalał żywca (o 24%). Przychody ze sprzedaży asortymentu wołowego i cielęcego wyniosły 1,5 mld EUR i były o 16% większe niż w 2016 r.

Jednocześnie import asortymentu wołowego i cielęcego do Polski wyniósł 50 tys. ton wobec 55 tys. ton w 2016 r. Przedmiotem importu było głównie mięso i żywiec, których przywóz zmniej-szył się odpowiednio o 8% i 6%. Wydatki poniesione na zakup asortymentu wołowego i cielęcego wyniosły 164 mln EUR i były o 3% większe niż przed rokiem.

 

Źródło: KOWR 

 

Partnerzy portalu