FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu

Jeśli posiadasz instalację chłodniczą - odpowiemy na Twoje pytania

Instalacje chłodnicze w świetle nowych regulacji F-gazowych

Tel. kom.  604 299 354

 

Nowa Ustawa F-gazowa z maja 2015 r. dotycząca substancji kontrolowanych (czynniki chłodnicze) nakłada  nowe obowiązki  nie tylko na osoby związane wykonawczo z branżami chłodnictwa-klimatyzacji, ale również na tzw.  Operatorów  - osoby fizyczne i prawne sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia. Najczęściej  jest to  podmiot eksploatujący urządzenie, administrator obiektu, w którym urządzenie pracuje. Każdy Operator, a więc  każdy zakład eksploatujący np. instalację chłodniczą, zmuszony jest obecnie do zapoznania się z obowiązującymi  przepisami oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w Centralnym Rejestrze Operatorów.

 

Wywiadu dla portalu FirmyMiesne.pl na temat instalacji chłodniczych udzielił Marcin Łazicki - Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika SA – Technika Chłodnicza.

 

Remigiusz Zagraba: Co zmienia w codziennym życiu użytkownika instalacji chłodniczej   Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016r. (tzw. Ustawa F-Gazowa)?

Marcin Łazicki: Wprowadzone rozporządzenie wprowadza na użytkowników instalacji chłodniczej (określanych jako operatorzy instalacji chłodniczej) obowiązek:

a) zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii Przemysłowej dla instalacji chłodniczej
o pojemności równej i powyżej 3 kg,

b) zakładania do każdej instalacji chłodniczej o pojemności równej i powyżej 3 kg Karty Urządzenia
w formie elektronicznej, w bazie prowadzonej przez Instytut Chemii Przemysłowej,

c) zlikwidowanie wycieku i naprawy bez zbędnej zwłoki oraz ponowna kontrola szczelności urządzenia w ciągu miesiąca od dokonanej naprawy.

R.Z.: Jakie obowiązki spoczywają na operatorze instalacji chłodniczej, a jakie na firmie instalującej i serwisującej urządzenia chłodnicze?

M.Ł.: Operator musi zarejestrować się w CRO (w przypadku posiadania instalacji chłodniczej o napełnieniu powyżej 3 kg czynnikiem zubażającym warstwę ozonową), a firma instalująca i serwisująca urządzenia chłodnicze musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego. Serwis chłodniczy zobowiązany jest wypełniać Kartę Urządzenia przy każdorazowym ingerowaniu w instalację chłodniczą, która polega na usunięciu nieszczelności, dopełnienia czynnika chłodniczego czy okresowego sprawdzenia szczelności. Powyższe operacje mogą być wykonane tylko
i wyłącznie przez osoby posiadające certyfikat personelu kategorii I oraz certyfikat dla przedsiębiorców, jeżeli usługę wykonuje firma zewnętrzna.

R.Z.: Jak często muszą być wykonywane przywołane przez Pana kontrole szczelności instalacji chłodniczych?

M.Ł.: Obecnie są to następujące przedziały dla czynników z grupy HFC:

a) pojemność od 3 do 30 kg raz na rok,

b) pojemność od 30 do 300 kg raz na 6 miesięcy,

c) powyżej 300 kg co 3 miesiące, taka instalacja musi również posiadać system detekcji czynnika chłodniczego (system detekcji automatycznie wydłuża okres kontroli szczelności instalacji do jednego razu na 6 miesięcy).

Planowane obecnie zmiany, wchodzące w życie od 01.01.2017, będą określały wielkość napełnienia instalacji poprzez jej napełnienie wyrażone w ekwiwalencie CO2 (różnym dla różnych czynników chłodniczych). Podział ma wyglądać w następujący sposób:

a) pojemność płynu 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2 – raz na rok,

b) pojemność płynu od 50 do 500 ton ekwiwalentu CO2 – raz na pół roku,

c) pojemność płynu powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2 – co 3 miesiące, taka instalacja musi również posiadać system detekcji czynnika chłodniczego (system detekcji automatycznie wydłuża okres kontroli szczelności instalacji do jednego razu na 6 miesięcy). 

R.Z.: Co zmienia takie ujęcie powyższego problemu ?

M.Ł.: Zmiana jest zasadnicza. Rozważmy ją jednak dla jednego z najbardziej popularnych czynników
R 404A. Obecnie musimy się zarejestrować w CRO w przypadku, gdy nasza instalacja będzie miała napełnienie czynnikiem chłodniczym od 3 kg wzwyż. W nowym ujęciu ilość napełnienia konieczną do rejestracji należy policzyć następująco:

GWP – wskaźnik tworzenia przez czynnik chłodniczy efektu globalnego ocieplenia w odniesieniu do gazu CO2, dla którego GWP = 1.

GWP dla R 404A wynosi 3922, a więc 5 ton ekwiwalentu CO2 dotyczy instalacji o napełnieniu:

5000 / 3922 = 1,27 kg, czyli w praktyce o pojemności o połowę mniejszej.

Jak możemy uciec od granicznych wartości napełnień urządzeń: Właściwie drogi są dwie, które należy stosować równolegle. Pierwsza to stosowanie czynników chłodniczych o mniejszym GWP niż R 404A takich jak:

R 407A – GWP 2107, napełnienie graniczne od 01.01.2017 2,37 kg.

R 407D – GWP 1627, napełnienie graniczne od 01.01.2017 3,07 kg,

R 407F – GWP 1825, napełnienie graniczne od 01.01.2017 2,74 kg,

R 449A – GWP 1397, napełnienie graniczne od 01.01.2017 3,58 kg,

Druga to stosowanie urządzeń o mniejszym stopniu napełnienia czynnikiem chłodniczym np. agregaty skraplające ze skraplaczem mikrokanałowym (np. Danfoss Slim Pack), w przypadku innych aparatów zastosowanych w instalacji chłodniczej należy sprawdzić ich pojemność wewnętrzną (np. parowników
i skraplaczy). Należy również zwrócić uwagę, żeby zastosowane sprężarki, skraplacze i chłodnice powietrza  były dopuszczone do pracy z płynem chłodniczym, który chcemy zastosować w instalacji (np. dopuszczenia na R449A mają w przypadku sprężarek  Copeland i Frascold, a chłodnic powietrza
i skraplaczy Luvata / ECO czy Thermofin).

 

Marcin Łazicki  -  Dyrektor Działu Chłodnictwa

ELEKTRONIKA SA  Technika Chłodnicza

Tel. kom.  604 299 354

 

                                        

ELEKTRONIKA S.A. Technika chłodnicza, Klimatyzacja

FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polsce i na świecie

Drogi Użytkowniku!

Wchodząc na stronę portalu FirmyMiesne.pl przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i dane dotyczące aktywności lub urządzeń użytkownika. Przetwarzamy Twoje dane także w przypadku gdy: rejestrujesz się na portalu FirmyMiesne.pl, chcesz dodać ogłoszenie do Giełdy Mięsnej lub chcesz zamówić usługi online. W przypadku gdy dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administrator danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania znajdziesz w Polityce Prywatności klikając tutaj. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, przeniesienia danych. Szanujemy Twoja decyzję. Jeśli masz zastrzeżenia w tej kwestii wyślij nam informację na adres biuro@firmymiesne.pl

Proszę kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub na symbol "X" w górnym rogu tej planszy, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług portalu FirmyMiesne.pl, w tym ze stron internetowych i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "komputerowej", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach Cookiem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.